Ile Mafia 
En Tanzanie
Nothobranchius korthausae
Mâles
Nothobranchius korthausae

Nothobranchius korthausae Mafia Island TZN 08-2
Photod Thierry France ( KCF )

Nothobranchius korthausae Mafia Island TZN 08-2
Photod Thierry France ( KCF )
Aire de répartition de Nothobranchius korthausae
Nothobranchius korthausae
rouge