Chromaphyosemion pamaense
Couple
Mâle
Cameroun
Chromaphyosemion pamaense
Aire de répartition de Chromaphyosemion pamaense
Chromaphyosemion pamaense ADGP 11-18
Chromaphyosemion pamaense Pama ADK 10-323